در حال بارگزاری....
دانلود

نورپردازی زیبای پروژه قو الماس خاورمیانه (متل قو)

نورپردازی زیبای پروژه بزرگ
قو الماس خاورمیانه - Ghoo Middle East Diamond

نور پردازی فضاهای داخل برای اولین بار در کشور توسط شرکت SSF فرانسوی در حال اجرا می باشد که از LEDهای Transparent , RGB تشکیل یافته است که کل سقف تجاری را پوشش می دهد.
نورپردازی نمای خارجی از پروژکتورهای 3 بعدی استفاده شده که قادر به ساخت تصاویر 3 بعدی در فضا و روی ساختمان می باشد، استفاده از لیزر بر بام، ساختمان را از فاصله 50 کیلومتری مشخص می نماید.