در حال بارگزاری....
دانلود

متهم شدن پزشک سویدی به «آدم ربایی» و «تجاوز»

پرونده محاکمه یک پزشک سویدی که سال گذشته بازداشت شده بود با تفهمیم اتهام او به جریان افتاد. او از طرف دادستان استکهلم به «تجاوز جنسی» و «آدم ربایی» متهم شده است. این پزشک سی و هشت ساله متهم است که یک دختر را به مدت شش روز در خانه ای زندانی کرده بود.


7 بهمن 97
مطالب پیشنهادی