در حال بارگزاری....
دانلود

برخورد کشتی ها با سخره ها و گیر کردن و غرق شدن کشتی های باربری و آمدن هیلیکوپتر

برخورد کشتی ها با سخره ها و گیر کردن و غرق شدن کشتی های باربری و آمدن هیلیکوپتر امداد و نجات برای امداد رسانی و به دلیل مواج بودن و طوفانی بودن دریا ممکن نیست
دیدن صحنه های هیجان انگیز و جذاب از امداد رسانی به کشتی
آمدن موج های بسیار بزرگ و برخورد آن ها با کشتی


14 شهریور 98
مطالب پیشنهادی