در حال بارگزاری....
دانلود

سهامداران فولاد نطنز | کارخانجات فولاد نطنز و ذوب آهن نطنز

شرکت فولاد نطنز از نظر موقعیت جغرافیایی دارای ویژگی های فراوانی است از جمله اینکه در مرکز ایران قراردارد قرار داشتن این کارخانه در مرکز راههای ارتباطی کشور مجاورت آن با ایستگاه قطار سراسری و مجاورت آن با بزرگراه کاشان اصفهان به عنوان کریدور مهم شمال به جنوب کشور کاهش هزینه های حمل و نقل را به همراه داشته دسترسی آسان و سریع را ممکن ساخته است تمامی این تلاش ها در برهه ای از زمان تحقق یافته است که تحریم های جهانی از یک سو و اعمال قانون هدفمندسازی یارانه ها از سویی دیگر اجرای اکثر پروژه ها در سطح کشور را تحت تاثیر قرار داده و تقریبا متوقف ساخته بود
شرکت فولاد نطنز توانست با درک نیازها و شرایط موجود چشم انداز خود را در افق جدید صنعت و اقتصاد کشور تعریف نموده وبا اتخاذ استراژی مناسب و کارآمد و تدوین برنامه های جدید برتمامی مشکلات فایق آمده گسترش نگاه خود را به بازار های داخل و خارج وسعت بخشد
شرکت فولاد نطنز جهت تثبیت جایگاه و اعتبار جهانی با برخورداری از یک نگرش استراتژیک با جهت گیری رقابتی و منظور رسیدن به کیفیتی فراگیر در عرصه های گوناگون بازار داخل و خارج اقدام به ایجاد سیستم های مدیریتی پیشرفته در سازمان نمود


13 خرداد 98
مطالب پیشنهادی