در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم دیدنی و خیره کننده از دیوانه خانه‌ای بین صدها هزار میلیون دنیا

این مستند جاده ای هموار که هنوز هم ما انسان ها را به آرامی فرا میخواند. کره‌ی کوچک آب و خاکی ما دیوانه خانه‌ای بین صدها هزار میلیون از دنیا هاست؛ مایی که حتی نمیتوانیم خانه دنیوی خود را آنطور که میخواهیم بسازیم ...


21 آبان 98