در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ انگیزشی اهمال کاری

در ساعات اولیه روز برنامه داشته باشید و اهمال کاری نکنید سعی نکنید وقتتان را با تکنولوژی هدر دهید در جهت اهدافتان انرژی درونتان را متمرکز کنید.
https://zehnekook.com/motivational-neglect/


16 مهر 98