در حال بارگزاری....
دانلود

به اعتراف علمای اهل سنت در كتب خود در بیعت با ابوبكر

درگیری در سقیفه و منكر اجماعی بودن خلافت ابوبكر به اعتراف علمای اهل سنت


مطالب پیشنهادی