در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم جراحی کلیه به روش آندوسکوپی توسط دکتر حسین کرمی

جراحی کلیه - پروستات - سنگ مثانه - سنگ کلیه - عفونت های ادراری
- سرطان پروستات - مجاری ادراری - عفونت های ادراری
بیماری های کلیه - دردهای کلیه -