در حال بارگزاری....
دانلود

متا راز - ماواری راز - ابر راز

این فیلم مستند بعد از فیم راز ساخته شد. موضوع این فیلم بی نظیر "دارایی و فراوانی" است. هدف این فیلم ایجاد این باور است که شما با تغییر درون و نظام باورهای خود، براحتی بیرون و شرایط زندگی خود را تغییر میدهید. اگر شما باور کنید که فراوانی در جهان جاری است، حتما این باور زندگی شما را در بر میگرید و دارایی و فراوانی در شما جاری میشود. لطفا این فیلم را ببینید:
www.razemovafaghiat.com


15 اسفند 96
مطالب پیشنهادی