در حال بارگزاری....
دانلود

سنندج

شهر سنندج را به علت واقع شدن در دامنهٔ کوه، در قدیم سنه می خواندند و چون قلعه آن از لحاظ نظامی اهمیت زیادی داشته، آن را سنه دژ (قلعه ای در پای کوه) می نامیدند که کم کم به سنندج بدل شد. ژاک دمورگان که در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه به ایران آمده، همه جا از این شهر با نام سنه یاد کرده است.سنندج (سنه یا سنه دژ) که از شهرهای کهن و مقدس است به آیین مهر و زردشت در این بخش ایران بازمی گردد.


مطالب پیشنهادی