در حال بارگزاری....

حمایت نمایش «جای خالی ما» از تولید و محصولات داخلی

نمایش «جای خالی ما» درون مایه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی دارد و سعی کرده است مخاطبان را به حمایت از محصولات داخلی تشویق کند.


16 مرداد 96