در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت زیبا و فراموش نشدنی کادر درمانی در اسپانیا و تقدیر از کادر نظافتِ بیمارستان

در بیمارستانی در اسپانیا،پزشکان و کادر درمانی از نظافتچیان بیمارستان تقدیر کردند.


16 فروردین 99