در حال بارگزاری....
دانلود

معرفی سایت GISLAND- دکتر سعید جوی زاده -چشم انداز

در این ویدئو و ویدئوهای بعدی با وب سایت های gis- آشنا خواهید شد دکتر سعید جوی زاده سعی دارد که در زوز های آتی تمام آموزش ها را آپلود کنیم www.gisland.org