در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم آموزشی روش دخیره پروژه های GIS-جوی زاده -قسمت دوم

در این ویدئو و ویدئوهای بعدی با روش ذخیره پروژه های GIS- آشنا خواهید شد دکتر سعید جوی زاده و تیم GISLAND سعی دارد که در زوز های آتی تمام آموزش ها را آپلود کنیم www.gisland.org