در حال بارگزاری....
دانلود

تهدید ناو 72 ایرانی به ناو 81 آمریکایی

ناو 72 ایرانی همچنان در خلیج عدن است و پرچم پر افتخار ایران در آبهای بین مللی بر افراشته، برای حفاظت از منافع ایران اسلامی!