در حال بارگزاری....
دانلود

تصویب طرح جامع تحریم ایران به بهانه مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران

آمریکا با عنوان طرح جامع تحریم ایران و به بهانه مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران لایحه‌ای را در مجلس سنا مصوب کرد.


4 مرداد 96