در حال بارگزاری....
دانلود

رستوران گردان ، ساخت رستوران به روش Friction Drive

یکی از روشهای متداول در ساخت رستوران گردان روش Friction Drive (روش اصطکاکی) است که رستوران گردان برج میلاد تهران، به همین روش ساخته شده است.
(البته با تفاوتهایی)
توصیه می کنیم این انیمیشن را ببینید.
اطلاعات کاملتر و هزینه ساخت رستوران گردان در:
http://revolvingrestaurant.blogfa.com