در حال بارگزاری....
دانلود

نجات معجزه آسای دختر جوان از تصادف دو ماشین

یک دختر جوان در حال عبور از روی خطوط عابر پیاده بود که دو خودرو در نزدیکی او با یکدیگر تصادف کردند. دختر جوان پس از برخورد با یکی از خودروها به روی زمین افتاد و بدون آسیب جدی محل را ترک کرد.


1 مرداد 96