در حال بارگزاری....
دانلود

نجات معجزه آسای دختر 3 ساله

دختر سه ساله که با پدرش به پشت بام ساختمانی 5 طبقه رفته بود از نورگیر بدون حفاظ سقوط می کند؛ اما سالم می ماند ...