در حال بارگزاری....
دانلود

یکی از خطرناک ترین مبارزات جودو

مبارزه در خاک جودو بسیار سخت و خطرناک است چرا که در خاک جودوکاران فنون قفل و خفه کردن را روی هم پیاده میکنند و حتی احتمال کشته شدن هم هست.