در حال بارگزاری....
دانلود

نشست فعالان اقتصادی کشور با وزرای حوزه‌های اقتصادی پیشنهادی دولت

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع نشست فعالان اقتصادی کشور با وزرای حوزه‌های اقتصادی پیشنهادی دولت در اتاق بازرگانی پرداخته است. در این نشست اعضای اتاق و برخی کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصادی پرداختند و راهکارهایی برای بهبود آن ارایه کردند.


23 مرداد 96