در حال بارگزاری....
دانلود

رسوب زدایی از قطعات مسی در وان التراسونیک کلینر

از ماشینهای التراسونیک (حمام التراسونیک کلینر) برای شستشو و جرم زدایی- چربی گیری – رسوب زدایی و یا پاک کردن نقاط جوش و تمیز کردن سطوح غیر قابل دسترس قطعات بزرگ و کوچک صنعتی ، قبل از تعمیرات و یا آبکاری و رنگ استفاده می شود