در حال بارگزاری....
دانلود

محصولات دستکاری شده ژنتیکی؛ آری یا نه !

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع جنجال محصولات دستکاری شده ژنتیکی در جامعه، پرداخته است.
محصولات دستکاری شده ژنتیکی به دلیل خطرات احتمالی و سرطان زایی، در سال های اخیر بحث‌های زیادی را به راه انداخته و حتی مجلس نیز قانونی برای منع تولید و واردات آن وضع کرده است.
سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های گذشته یکی از اصلی ترین مخالفان این محصولات دستکاری شده بود و حتی رییس سابق آن دو هفته گذشته گفت این سازمان در مقابل فشارها برای واردات یا تولید محصولات تراریخته مقاومت کرده است. اما رییس جدید سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را با محصولات تراریخته اعلام کرده که این مسیله با واکنش‌هایی در جامعه روبرو بوده است.


8 شهریور 96