در حال بارگزاری....
دانلود

بیمه زندگی مان محصولی جدید از بیمه ایران

فردا همین امروز ساخته می شود ...... شرکت بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه ی ایرانی و شرکتی پیشرو، با هدف ارایه مناسب ترین پوشش بیمه ای و تامین نیازهای آحاد مردم، اقدام به طراحی و ارایه بیمه ی زندگی "مان" نموده است. بیمه ی زندگی "مان" نهالی نو از ریشه ای کهن. بیمه ی زندگی "مان" داشتن آرامشی پایدار در این عصر ناپایدار.