در حال بارگزاری....
دانلود

بیمه مسئولیت مدنی مدیر یا هیئت مدیره ساختمان بیمه ایران

توضیحاتی در خصوص بیمه مسئولیت مدنی مدیر/هیئت مدیره ساختمان بیمه ایران.
بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان عبارتست از مسئولیت بیمه گزار در قبال ساکنین و اشخاص ثالث.
این بیمه نامه صرفا جهت ساختمانهای مسکونی، ساختمان پزشکان و ساختمانهای اداری صادر میشود.
و برای صدور این بیمه نامه احتیاج به مراجعه حضوری ندارد.
برای اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس بگیرید.
017-32537000