در حال بارگزاری....
دانلود

قسمت هجدهم امپراطور دریا-نبرد گنگ و یوم جانگ- 53

نبرد گنگ و یوم جانگه که یوم جانگ زخمی میشه و به موقع نمیتونه به اربابش برسه.