در حال بارگزاری....
دانلود

سگ ژرمن شپرد

جهت خرید این سگ با شماره ٠٩٣٦٦٢٣٦٩٦٧ تماس بگیرید

٧ماهه - ماده
دارای شناسنامه
واكسیناسون و قرص انگل
پا خرگوشی و كمر قوس دار
حرف گوش كن و آماده یادگیری سگ نگهبان شدن