در حال بارگزاری....
دانلود

زمان مناسب برای عمل بینی مجدد یا ترمیمی

درصورت وجود مشکل پس از جراحی بینی، چه زمانی برای انجام عمل مجدد یا ترمیمی مناسب است؟
دکتر مجید کاظمی، برنامه عصر خانواده شبکه دو (28 بهمن 92)


مطالب پیشنهادی