در حال بارگزاری....
دانلود

شفق قطبی از چشم ایستگاه فضایی بین المللی (از ناسا)

شفقهای قطبی نورهای زیبایی هستند که به طور طبیعی در آسمان دیده میشوند. که معمولاً در شب و در عرضهای جغرافیایی قطبی به چشم میخورند. آنها در [یونوسفر] تشکیل میشوند و سپیده دم قطبی قابل مشاهده هستند. در عرض جغرافیایی قطب شمال به آنها شفقهای شمالی نیز گفته میشود که این نام بر گرفته از نام ایزدگونه رومی سپیده دم و نام یونانی باد شمالی است که در سال ۱۶۲۱ توسط پیر گاسندی روی این پدیده طبیعی گذاشته شد. به شفق های قطبی، نور قطب شمال هم گفته می شود زیرا آنها فقط در نیم کرهٔ شمالی رویت می شوند و هر چقدر به قطب شمال نزد