در حال بارگزاری....
دانلود

ایستگاه فضایی ناسا از نگاهی متفاوت

این فیلم از درون ایستگاه فضایی ناسا گرفته شده است.که کارهای روزمره و روابط جالب انها با هم را نشان میدهد...ببینید ضرر نداره