در حال بارگزاری....
دانلود

اولین پرواز یک عقاب از بالای برج الخلیفه

دوربین به بدن عقاب متصل است.