در حال بارگزاری....
دانلود

تست شتاب تویوتا کمری 2007 دنده ای و کمری 2014 از 40 KM

درگ تویوتا کمری 2007 دنده ای با تویوتا کمری 2014 GLX

شروع درگ از سرعت 40 کیلومتر

اسب بخار کمری 2007 157 اسب و اسب بخار کمری 2014 181

اسب بخار