در حال بارگزاری....
دانلود

درگ تویوتا کمری دنده ای (منوال) با تویوتا GT86 تیون شده

تویوتا کمری دنده ای با کیت مکش K N

تویوتا GT86 با کیت مکش + هدرز + کیت اگزوز + ریمپ ecu و ..

و البته جی تی 86 تو دنده 1 به 2 یکم دیلی داره که باعث میشه 1 به 2 کمی افت شتاب

داشته باشه .