در حال بارگزاری....
دانلود

اجرای استاد بزرگ رشته ی تانگ سودو استاد دومینیک

استاد رشته ی رزمی تانگ سودو در یک برنامه ی تلویزیونی آمریکا قدرت خود را به جهانیان نشان داد.