در حال بارگزاری....
دانلود

چگونه فروش را با هدف جذب مشتری آغاز کنیم؟

در این ویدئو با روش های پیدا کردن مشتری، نحوه آغاز مذاکره و نکات مهم در اولین تماس برای جذب او آشنا می شوید. در این مورد بیشتر ببینید و بدانید: www.e-aryana.com