در حال بارگزاری....
دانلود

اگر قرآن نازل شده پس چرا؟ ...

اگر قرآن برای هدایت نازل شده پس چرا آن را فقط برای ثواب می خوانیم؟