در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ قسمت ۵۰ جومونگ-جومونگ و یی سویا

در اینجا جومونگ خنجری را نصف میکنه و به سویا میده -اینو بده به بچم؛ این علامتیه برای وقتی که ما دوباره همدیگرو ببینیم.