در حال بارگزاری....
دانلود

میكس السا و دمی لواتو

این كلیپ میكس السا و دمی یه ...چونكه دمی خواننده let it go هم بوده این دو نفر خیلی دوست داشتینیند عاشقشونم