در حال بارگزاری....
دانلود

آخرالزمان در بازی های رایانه ای

در این ویدئو به بررسی و نقد چند بازی رایانه ای معروف و ارتباط آن ها با آخرالزمان و آرمگدونیسم می پردازیم.