در حال بارگزاری....
دانلود

تجاوز به طناز 1 (به همراه اظهارات والدین فرد متجاوز)

در این قسمت داستان یک قربانی تجاوز را می شنویم. طناز، دختری 15 ساله که برای فرار از درد تجربه ای وحشتناک قربانی حادثه ای دیگر می شود. اتفاقی که باید جلوی آن سالها پیش گرفته می شد تا از عواقب سخت و جبران ناپذیر آن پیشگیری شود. وقوع اتفاقات تلخ به خودی خود دردناک است اما اتفاقات بعدی دردناکتر ...
نه به تجاوز و آزار جنسی کودکان.


1 اردیبهشت 99