در حال بارگزاری....
دانلود

اثرات منفی سختگیری پدر و مادر روی تربیت فرزندان

دکتر محبوبه امیدی نژاد در این کلیپ از کلینیک روانشناسی ذهن آرا، به تحلیل و بررسی اثرات منفی و معایب سخت گیری والدین روی شخصیت و تربیت کودکان پرداخته اند.
https://zehnaraclinic.com


28 مرداد 98