در حال بارگزاری....
دانلود

میکس وارثان قسمت (2) با آهنگ فرهاد جواهر کلام

توجه!توجه! به قولم عمل كردم میكس وارثان قسمت 2میکس هست
میکس سریال وارثان هنوز تکمیل نشده ...منتظر بعدی باشید....
نظرولایک یادتون نره.......
برای دوستان وطرفداران سریال های کره جنوبی
///////////
در آغوش خدا گریستم تا نوازشم کند


پرسید: فرزندم پس آدمت کو ؟؟؟

اشک هایم را پاک کردم و گفتم:

در آغوش حوای دیگریست....


مطالب پیشنهادی