در حال بارگزاری....
دانلود

تصادف شدید خودروی سواری با سرعت زیاد با موتورسیکلت

یک موتورسیکلت با دو سرنشین در خیابانی در برزیل مشغول به حرکت بود که ناگهان یک خودرو با سرعت بسیار زیاد به آن برخورد کرد.
سرنشینان موتورسیکلت در این حادثه به شدت مجروح شدند.


23 مهر 96