در حال بارگزاری....
دانلود

شهید روحانی : مصطفی قاسمی

در همدان یک روحانی از حوزه علمیه خارج و به سمت محل اقامه نماز در حرکت بود که ناگهان اوباش سابقه دار با گلوله ایشان را به شهادت رساند


21 اردیبهشت 98