در حال بارگزاری....
دانلود

بمان مادر بمان در خانه ی خاموش خود مادر!

آهنگی بسیار زیبا و احساسی و غمناک:تلنگرمی زند بر شیشه ها سرپنجه باران/نسیم سرد می خندد به غوغای خیابانها/دهان كوچه پر خون می شود از مشت خمپاره/فشار درد می دوزد لبانش را به دندانها/زمین از اشك خون آلوده خورشید سیراب است/ببین آن گوش از بُن كنده را در موج خون مادر/كه همچون لاله از لالای نرم جوی در خواب است/بمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادركه باران بلا می باردت از آسمان بر سر