در حال بارگزاری....
دانلود

انتقادهای مسعود فراستی این بار از مشاور رییس جمهور

در ادامه سری انتقادهای همیشگی مسعود فراستی این بار او به مشاور ریسس جمهور انتقاد کرد و و به او کنایه دروغگویی زد


22 خرداد 98