در حال بارگزاری....
دانلود

تشکیل ستاد ویژۀ تحول و بهبود کیفیت خودرو

شبکۀ دو - 13 شهریور 94 - 20:30| بعد از کش و قوس های فراوان بر سر کیفیت و قیمت خودروهای داخلی وزیر صنعت دستور تشکیل ستاد ویژۀ تحول و بهبود کیفیت در صنعت خودرو را داد. ستادی که در سی و سومین جلسۀ شورای سیاست گذاری خودرو رأی آورد و قرار است همۀ ذی نفعان این صنعت در آن حضور داشته باشند.