در حال بارگزاری....
دانلود

امام زمان (عج) - به خاطر امام زمان (عج) گوش بده...

مطالب پیشنهادی
پاداش خوبی ها در 2 هفته پیش فرداکه بهاراید ازادورها هستیم نه اخوند ونه زنجیری در قید حیات هستیم با یادعزیزانی که در فقرونداری ها هرگز نرفتند دنبال اخوندواقازاده بازی ها یادقهرمانانی چون شهیدهمت و باقری ورنجبران وصادقی و قالیباف وهمه انهایی که نام انها در اینجا نیست اما خاطرات خوبی ازانان هنوز پشت پرده خیانت اخوندشوروی وانگلیس وفرانسوی وکانادای مانده امام زمان اخوندبازنیست