پاداش خوبی ها

چشمان تیزبین خداوندشاهد رفتار ما است پروژه کاربرروی مردم کردستان وشیراز واصفهان کار بهاییت و منافقین واسراییل است وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی بهایی خودش را به خریت می زند من ازوقتی امدم کانادا دیدم اداره مهاجرت کانا کلا برای همین مهاجروپناهنده می گیرند با هدف نفوذ نه برای کسب وکار و نفوذ تقسیم شده بود نفوذ در خانواده وتلاق و حمالی در کانادا و نفوذ فریب و جاسوس ساختن مهاجران و جذب سرمایه ها بعداز مدتی شد جذب دانشجوبرای فری و جاسوسی کلا سیستم کانادا فقط حقه بازی است و اخوندها بی جهت پول اینجا به اسم تبلیغ اسلام خرج می کنند
183 بازدید
0 دنبال کننده
34 دنبال شونده