در حال بارگزاری....
دانلود

مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در آتش سوخت

بخش هایی از مجموعه اسب دوانی گنبد کاووس طعمه حریق سد. کارشناسان ورود افراد غیر مسیول را علت اصلی بروز چنین حوادثی می دانند.


30 خرداد 98
مطالب پیشنهادی